* Informațiile sunt în curs de actualizarecătre site ISMB

http://ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/632-inscrierea-in-invatamantul-primar-2023

Modificarea Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 12 iunie 2023. 

Pentru a doua etapă de înscriere:

• în perioada 13-16 iunie vor avea loc:

– depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la această etapă;

– validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

• În perioada 19 iunie – 10 iulie vor avea loc:

– procesarea cererilor de înscriere, la nivelul unității de învățământ, în limita locurilor rămase libere;

– afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2023, vor fi soluționate, de către inspectoratele școlare, cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. 

Prezentare înscriere clasa pregătitoare 2023-2024

Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2023-2024

Precizari CMBRAE cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltarii copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare

Ordin nr. 3445 din 17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere în învățământul primar vizualizare

OME nr. 3704 din 17.02.2023 calendar înscriere în învățământul primar an școlar 2023-2024vizualizare

Numarul de locuri propuse in planul de scolarizare:

Tip clasă:Nr. ClaseNr. Locuri
tradițională366

În cadrul unităţii noastre de învăţământ funcţionează programul Şcoală după Şcoală. Înscrierile în Programul „Şcoală după şcoală”, pentru anul școlar 2023-2024, se vor desfăşura în perioada 01-09.09.2023.

Programul de înscriere și de validare a cererilor, cf. art.13 (6): 08:00 -18:00 (luni-joi), 08.00-17.00 (vineri)Atenție:

  • aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.
  • cf. art.13 (9) din metodologie, ordinea prin care se realizează programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere
  • respectarea art.49 din metodologie:  ,,Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.”
  • Etapa 1 de înscriere: 03-18.05.2023;

Afișarea elevilor înmatriculați- 31.05.2023

  • Etapa 2 înscriere:  06-12.06.2023 (în cazul în care mai sunt locuri disponibile);

Afișarea elevilor înmatriculați- 15.06.2023

IMPORTANT

•Înscrierea în clasa pregătitoare se face cu respectarea metodologiei și a procedurii ISMB.

•Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale.

•Reînscrierea în învățământul preșcolar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023 se face doar în baza aprobării ISMB de amânare a înscrierii.

•Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

1. Cererea – tip de înscriere

 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui

 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului

 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv

5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz

6. Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

7. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați.

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

CRITERII GENERALE

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unnui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;

d) existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERII SPECIFICEdocument atașat, avizat

Nr. Crt.Criteriul specific de departajareDocumente justificatoare  
1.Copiii au frecventat grupa mare în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.126adeverință eliberată de secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.126
2.Domiciliul bunicilor se află în circumscripția școlară, iar copilul se află în grija acestoradeclarație părinte/bunici și dovada gradului de rudenie; carte de identitate – original + copie
3.Părinții sunt absolvenți ai Școlii Gimnaziale Nr.126act de studii – original + copie
4.Părinții au locul de muncă în circumscripția școliiadeverință de la locul de muncă

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI

05.04.2023 – 26.04.2023

La nivelul unității de învățământ cu nivel preșcolar, pentru copiii care au frecventat grădinița

La CMBRAE /CJRAE, pentru: copiii care nu au frecventat grădinița;-copiii care s-au întors din străinătate. Pentru programare la CMBRAE: Tel. 0212323071

AMÂNAREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioadele de inscriere (conform calendarului 3-18 mai 2023, 6-12 iunie 2023), de luni pana joi, intre orele 8.00–16.30, iar vineri, intre orele 8.00 – 14.00.

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ – vizualizare circumscripții

Strazi arondate:
ALE. LEREȘTI sector 5
ALE. PRUNDULUI sector 5
INTR. ȘUVIȚA sector 5
INTR. BURLACU IOAN sector 5
ȘOS. ALEXANDRIA NR. 80-154 (NR.PARE) sector 5
ȘOS. ANTIAERIANĂ 12-T (NR.PARE); NR. 103-T(NR. IMPARE); sector 5
STR. BOBULUI sector 5
STR. BOTESCU HARALAMBIE sector 5
STR. BUZOIENI 2-16 (NR.PARE); NR. 1-13(NR. IMPARE) sector 5
STR. CAP. BURLACU ION sector 5
STR. CIRCULAȚIEI sector 5
STR. CRIZANTEMELOR sector 5
STR. DĂRNICIEI sector 5
STR. DISCIPLINEI sector 5
STR. DOBRUN sector 5
STR. FLOARE DE VÂRF sector 5
STR. FRAȚII BUZEȘTI sector 5
STR. GLICINELOR sector 5
STR. INTR. BURLACU ION sector 5
STR. JUGURENI sector 5
STR. LACUL MARE sector 5
STR. LEREȘTI sector 5
STR. MĂRGEANULUI 1-37 (NR.IMPARE) sector 5
STR. MĂRGEANULUI 2-12 (NR.PARE) sector 5
STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN sector 5
STR. ORDINEI sector 5
STR. PAZEI sector 5
STR. PRUNDULUI sector 5
STR. ROZETULUI sector 5
STR. SPAȚIULUI sector 5
STR. ȘTEFAN MORARU sector 5
STR. ȘUVIȚA sector 5
STR. TĂCERII sector 5
STR. TOPOLNIȚA 1-T(NR.IMPARE) sector 5
STR. TRIUNGHIULUI sector 5

Şcoala are cadre calificate la nivelul cerinţelor, precum și condiţiile necesare şi baza materială corespunzătoare desfăşurării unui învăţământ de calitate.

Cu ocazia evenimentului dedicat „Porților Deschise”, Școala Gimnazială Nr.126 vă invită, să vizitați și să participați totodată la activitățile propuse de cadrele didactice ale școlii noastre.
Vă așteptăm cu drag! – vizualizare prezentare

Criteriile specifice de departajare sunt următoarele: vizualizare

Fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară cursurile clasei pregătitoare