actualizat la data de 12.06.2024 ora 8.00

Admitere clasa a V-a intensiv, an şcolar 2024-2025

Rezultatele inițiale obţinute în urma susținerii Testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze pentru anul școlar 2024-2025

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ELEVILOR PARTICIPANȚI

LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN

CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

AFIȘAREA REZULTATELOR

1. Rezultatele inițiale vor fi afișate MIERCURI, 12 IUNIE 2024, ora 8.00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ la care elevul a susținut testul.

2. Afișarea rezultatelor inițiale se va face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor.

ETAPA DE CONTESTAȚII

1. Candidaţii, prin părinţii/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor de la proba scrisă pe bază de cerere tip(ANEXA 6 la Procedura ISMB), depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, JOI, 13 IUNIE 2024, în intervalul orar 09.00-16.00. Vizualizarea se realizează în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare și evaluare.

2. Reevaluarea lucrării de la proba scrisă poate fi solicitată prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB) depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, JOI, 13 IUNIE 2024, în intervalul orar 09.00-16.00; elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte sau prin părinte/tutore legal instituit/persoană cu împuternicire notarială din partea părintelui.

3.  Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

4. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.

Adresa ISMB nr. 13659 /28.05.2024 – ref. Modificarea graficului testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu limba moderna, an scolar 2024-2025

Pentru anul școlar 2024-2025 ne propunem, în baza planului de școlarizare, să  funcționăm cu  3 clase a V-a după cum urmează:

  • 1 clasă intensiv engleză
  • 2 clase învăţământ tradițional

Pentru a putea fi înscrişi în clasa de intensiv engleză, elevii care doresc vor susţine un test de competenţe lingvistice.

Admitere clasa a V-a intensiv engleză, an şcolar 2023-2024

Pentru anul școlar 2023-2024 ne propunem în baza planului de școlarizare să  funcționăm cu  3 clase a V-a după cum urmează:

  • 1 clasă intensiv engleză
  • 2 clase învăţământ tradițional

Pentru a putea fi înscrişi în clasa de intensiv engleză, elevii care doresc vor susţine un test de competenţe lingvistice.

22.05.2023-26.05.2023

Înscrierea candidaților pentru testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

08.06.2023

Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al LIMBII ENGLEZE, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul (testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024)

12.06.2023

Afișarea rezultatelor inițiale la testul de competenţe lingvistice la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

13.06.2023

Depunerea contestațiilor la proba scrisă a testului de competenţe lingvistice la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

14.06.2023

Rezolvarea contestațiilor

15.06.2023

Afișarea rezultatelor finale la testul de competenţe lingvistice