FIŞA MEDICALĂ ŞI AVIZ – Model extras din Ordinul comun MS si ME – descarcă