Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru ocupare în etapele de transfer pentru RA și pretransfer consimțit, conform art. art. 32 alin. (4) si (5) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024-2025, aprobata prin OME nr. 6877/2023 – link aici

.Afișat în data de 16.11.2023 (link gov.ro) Școala Gimnazială nr. 126 scoate la concurs ½ post contractual vacant pe perioadă nedeterminată (4 ore/ zi) de administrator financiar, conform următorului calendar:
Calendarul concursului
16.11.2023 Publicarea anunţului
17.11.2023 – 23.11.2023 ora 14.00 Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul şcolii şi verificarea documentelor
23.11.2023 ora 16.00 Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor la sediul unității
24.11.2023 orele 09.00-10.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
24.11.2023 ora 12.00 Afişarea soluţionării contestaţiilor
27.11.2023 ora 09.00 Susţinerea probei practice
ora 11.30 Susţinerea interviului.
27.11.2023 ora 13.00 Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu
27.11.2023 ora 13.30 – 14.30 – Depunerea contestaţiilor
28.11.2023 ora 10.00 – Afişarea soluţionării contestaţiilor

15.11.2023

TICHETE SOCIALE

Model de cerere pentru părințidescarcăTERMEN DEPUNERE DOCUMENTE: 28.11.2023

A fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 928 din 13 octombrie 2023 OUG nr. 83/12.10.2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației. – vizualizare

În adresa Ministerului Educației se arată că, conform prevederilor Ordonanței de urgență, în anul școlar 2023-2024, pentru tichetele sociale pe suport electronic sunt eligibili:

„a) preșcolarii înscriși în învățământul de stat, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:

  • au vârsta minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent (copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani).
  • au vârsta maximă de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent;
  • venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 lei;

b) elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1.500 lei.”

Adresa Ministerului Educațieiaici

11.09.2023

BURSE ȘCOLARE

OME 6238 din 08.09.2023 Metodologie-cadru de acordare a burselor

Instructiune referitoare la punerea in aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor, aprobata prin O.M.E. nr. 6238/08.09.2023

Dosarele se vor depune în perioada 11.09.2023-06.10.2023

Luni – Joi – 9.00 – 15.00

Vineri – 9.00 – 13.00

Dosarele incomplete nu vor fi primite.

Notă: Articolul 1 din OME 6238 din 2023 precizeaza: Elevii de la cursurile cu frecventa de zi din invatamantul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial, beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele tipuri de burse: bursa de excelenta olimpica I; bursa de excelenta olimpica II; bursa de merit; bursa sociala.

Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiaza de burse sociale.

Nicio cerere depusa după termenul prezentat nu va fi luata în considerare.

PROGRAM ACCES PE TERENURILE DE SPORT ȘI ÎN SPAȚIILE EXTERIOARE ÎN PERIOADA 01.09.2023 – 31.08.2024FOLOSIREA SPAȚIIOR ȘI TERENURILOR DE SPORT EXTERIOARE

ANUNȚ

Cuvânt de deschidere la noului an școlar, 2023 – 2024 – citește aici

Stimați invitați, dragi elevi și părinţi, onorați dascăli,

La fiecare început de septembrie, întoarcem filele calendarului și cu emoție rememorăm primele zile de școală din viaţa fiecăruia dintre noi. Ne amintim sfiala și optimismul pe care le-am trăit an de an.

Începutul unui nou an școlar, dincolo de momentul festiv și de bucuria pe care o trăim, ne reamintește că a sosit clipa să urcăm încă o treaptă spre maturitate, spre cunoaștere.

Ce noutăți aduce noul an școlar?

În primul rând o nouă lege a învățământului preuniversitar, apoi un program școlar modificat pentru elevii de clasa a VIII-a care vor învăța de dimineață.

Elevii și copiii de grădiniță  încep anul școlar astăzi, 11 septembrie 2023, potrivit structurii anului școlar 2023-2024, publicată în Monitorul Oficial, aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.800 din 9 martie 2023.
Potrivit modificărilor aduse de Ministerul Educației la noul calendar școlar 2023-2024, vacanța de primăvară a elevilor a fost eliminată și înlocuită cu o vacanță de Paște, în perioada 27 aprilie – 7 mai
Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:                                                                                                                  
Modul  1
Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.                                                                                                                                          
Modul 2
Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.                                                                                                                                           
Modul 3
Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 16 februarie 2024, conform deciziei inspectoratului școlar al municipiului București.
Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratului școlar al municipiului București, în perioada 19 februarie –23 februarie 2024.                                                                                                                                          
Modul 4
Cursuri – de luni, 26 februarie până pe 3 martie 2024,
Vacanţă – de sâmbătă,29 aprilie -până marți 7 mai 2024.                                                                                                                                     
Modul 5
Cursuri – de miercuri, 8 mai 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

În acest an școlar vom funcționa în două schimburi:

-clasele preg.-clasa a IV-a și clasele a VIII-a vor învăța în programul de dimineață de la ora 8,00 la 11,45, respectiv 13,50.

-clasele V-VII vor învăța în programul de dupa-amiază de la 12,00 la 17,50.

În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jur, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.

            Este necesar, dragii mei, să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi, directorii, profesorii, învățătorii și educatorii vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câteori aveți nevoie.

            Noi dorim să vă sădim în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale: iubirea, binele și adevărul.         Avem o școală frumoasă și curată, înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățamânt de calitate avem și un corp profesoral bine pregătit, animat de dragostea pentru profesie și pentru copii, aș putea spune că aveți tot ce este necesar pentru un învățământ de bună calitate și performant. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție.

           Un cuvânt special de bun venit adresez bobocilor veniți la Clasa Pregătitoare care încercați de emoție pășesc pentru prima oară în sălile de clasă, iar elevilor din clasa a-VIII-a, pe care îi așteaptă un an greu, la sfârșitul căruia vor avea de susținut Evaluarea nationala le dorim atentie maxima la ore, concentrare si responsabilitate. Mult succes tuturor!

Învăţătura este mijlocul prin care putem atinge cunoașterea și, pentru a realiza acest lucru, trebuie să conștientizăm că numai prin unirea eforturilor putem realiza schimbarea.

            Întreaga perioadă de formare și modelare începe în familie, de unde copiii trebuie să înţeleagă şi să asimileze dimensiunea educaţiei, care se consolidează ulterior, în mod organizat, în școală și se continuă toată viaţa. Pentru aceste motive, noi toţi, de la copii la părinţi, de la educatori la autorităţile cu responsabilităţi în acest domeniu, avem datoria ca, în ciuda obstacolelor care se ivesc, să ne îndeplinim misiunea. Pentru a atinge acest scop, voi, dragi elevi, prin ascultare și receptivitate să fiţi dornici de a învăţa din știinţa educatorilor voștri ca să creșteţi frumoși și înţelepţi!

În alt plan, dumneavoastră, stimaţi dascăli sunteţi chemaţi să îndepliniţi o profesie deloc ușoară, dar frumoasă, purtând responsabilitatea de a lumina mintea și de a sensibiliza sufletul tinerilor aflaţi pe băncile școlii!
            Nu în ultimul rând, dragi părinţi, trebuie să fiţi preocupaţi nu doar de grijile materiale, care, e adevărat, ne copleșesc de multe ori, ci să vă implicaţi în această muncă de educaţie într-o strânsă relaţie cu școala! Numai împreună în această triadă, elevi – părinți – cadre didactice, putem reuși! Înțelegem că viața în care trăim nu este deloc ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți și dumneavoastră că prioritatea cea mare sunt copiii.

Învățământul românesc are nevoie de noi toți, profesori, părinți, administrație locală și de toate instituțiile: poliție, medici și asistenți medicali, agenți economici. Toți trebuie să punem umărul și sufletul pentru ca Școala Gimnazială Nr.126 să fie așa cum ne-o dorim.
           Fie ca începutul acestui nou an școlar să fie o zi de sărbătoare și de încredere că toţi elevii vor găsi în școala noastră un sprijin, că noul început le va da putere dascălilor să-și asume responsabilitatea nu doar în planul strict didactic, ci și personal, că așteptările părinţilor, ale copiilor și ale întregii comunităţi îşi vor găsi împlinirea în realizările acestora, în formarea lor ca oameni cinstiţi și demni ai acestei țări. Multe bucurii, satisfacții, împliniri și multă sănătate!

Tuturor, vă dorim mult succes în noul an şcolar! Așa să ne ajute Dumnezeu! 


Director,                                                                                                          Director adjunct,

Prof. Carmen Crudu                                                                                       Prof. Panfil Adriana

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc LUNI, 11.09.2023, ora 9,00, în curtea școlii.

CONCURS MUNCITOR CALIFICAT – postat 14.12.2022 – vizualizare aici

link gov.ro

CONCURS ÎNGRIJITOARE – actualizat 26.10.2022 – link gov.ro

În atenţia părinţilor şi elevilor

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar 2022-2023 va avea loc după cum urmează:

05 septembrie 2022

ora 9.00 învăţământ primar

ora 11.30 învăţământ gimnazial

Cuvânt la început de an școlar 2022-2023

”Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat.”

(Lucian Blaga)

Lista conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante in anul scolar 2022-2023  – vizualizare aici

Școala Gimnazială nr. 126 din București scoate la concurs 1 post temporar vacant de administrator financiar – 0,5 normă – vizualizare anunţ aici

Anunţ licitaţie închiriere sală – vizualizare aici

Școala Gimnazială nr. 126 din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.vizualizează aici

19 noiembrie 2021 – INFORMARE Privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.126 – rata de vaccinare a personalului este de 53,85%, raportat la totalul de 52 de angajați, iar numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 cu cel puţin o doză este de 28 persoane.

12 noiembrie 2021 – INFORMARE Privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.126 – rata de vaccinare a personalului este de 53,85%, raportat la totalul de 52 de angajați, iar numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 cu cel puţin o doză este de 28 persoane.

05 noiembrie 2021 – INFORMARE Privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.126 – rata de vaccinare a personalului este de 54%, raportat la totalul de 50 de angajați, iar numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 cu cel puţin o doză este de 27 persoane.

01 noiembrie 2021 – INFORMARE Privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.126 – Având în vedere Adresa ISMB nr.25528/29.10.2021, potrivit informațiilor colectate la nivelul Şcolii Gimnaziale nr.126, rata de vaccinare a personalului este de 40%, raportat la totalul de 50 de angajați, iar numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 cu cel puţin o doză este de 20 persoane.

CONCURS ÎNGRIJITOARE

Anunţ – vizualizare aici

CONCURS MUNCITOR

Anunţ – vizualizare aici

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ŞCOLAR 2021 – 2022 VA AVEA LOC LUNI, 13.09.2021, după următorul program:

Festivitatea pentru Clasele  pregătitoare – IV – va avea loc la ora 9.00

Elevul poate fi însoţit de un singur părinte, deoarece nu dispunem de spaţiu suficient pentru păstrarea distanţei fizice de minimum 1 m.

Nu este permisul accesul părinţilor în incinta şcolii.

Festivitatea pentru Clasele  V – VIII – va avea loc la ora 12.30

Doar elevii claselor a V-a pot fi însoţiţi de un singur părinte.

Grupele de grădiniţă

Pentru preşcolari este necesară prezenţa părintelui pentru efectuarea triajului epidemiologic.

Accesul acestora se va face pe la intrarea 2 – intrarea elevilor, în intervalul orar 7.30 – 8.15.